The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 RSS Feed

» Listings for October 2012

 1. Is your child a little star?

  Being a baby and children clothes and gifts shop, it’s all about the kids here at Daffodili. That’s why we would love to build a page on Daffodili where they can be the stars they want to be! Whether it be pictures of the squidgers wearing their new clothing or playing with a new toy from Daffodili, please feel free to send them in to [email protected] they would make great building blocks to what we wish to create in our gallery of Daffodili Stars.

  We would also like to showcase their talents, so if your children, grandchildren, nieces, nephews etc would like to draw or write about our mascots Daffo the Lion (a little boy) and /or Dili the Bunny (a little girl), please send in their artwork, poetry, stories - anything to do with our furry little friends, we would be honoured to share them on our Daffodili Stars page. If they want their name and picture next to their creation, that’s fine by us!

  All you need to do is scan and send to [email protected] If you need any further information, please email us, we don’t bite, we are friendly, and we are always happy to help.

  Thank you

  Catrin

   

 2. Ai seren talentog yw dy blentyn bach?

  Gan mai siop dillad a rhoddion i blant a babanod yw Daffodili, cadw’r plantos yn hapus yw ein prif nod! Dyna pam hoffwn adeiladu tudalen ar Daffodili lle allant ddisgleirio fel sêr go iawn. Pe bai gennych lluniau ohonynt yn gwisgo eu dillad newydd neu’n chwarae gyda thegan newydd o Daffodili, croeso i chi eu hanfon atom [email protected] byddant yn gwneud sylfaen gret ar gyfer yr hyn hoffwn greu ar y dudalen sgleiniog yma.

  Hoffwn hefyd arddangos eu talentau, felly os yw eich plant, wyrion, wyresau, nith, nai ayyb eisiau tynnu llun neu sgwennu am ein mascots Daffo’r Llew (bachgen bach) a/neu Dili’r Gwningen (merch fach), a fyddech cystal ag anfon eu gwaith arlunio, barddoniaeth, straeon – unrhywbeth sy’n ymwneud â’n ffrindiau bach blewog, mi fyddwn wrth ein boddau yn eu rhannu ar ein tudalen newydd. Os yw’r plant eisiau i ni rhoi eu henw a llun ohonynt wrth ymyl eu cread, bydd hynny’n iawn! Croeso iddynt fod yn y Gymraeg, Saesneg neu’n ddwy-ieithog, cyn belled bod y plantos bach yn hapus!

  Y cyfan sydd angen i chi wneud yw sganio a’u hanfon atom [email protected] Os oes angen unrhyw wybodaeth pellach arnoch, anfonwch ebost, r’ym yn gyfeillgar iawn, wnawn ni’m cnou, ac r’ym o hyd yn hapus i helpu.

  Diolch

  Catrin