The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

Ai seren talentog yw dy blentyn bach?

Posted on

0 Comments

Ai seren talentog yw dy blentyn bach?

Gan mai siop dillad a rhoddion i blant a babanod yw Daffodili, cadw’r plantos yn hapus yw ein prif nod! Dyna pam hoffwn adeiladu tudalen ar Daffodili lle allant ddisgleirio fel sêr go iawn. Pe bai gennych lluniau ohonynt yn gwisgo eu dillad newydd neu’n chwarae gyda thegan newydd o Daffodili, croeso i chi eu hanfon atom [email protected] byddant yn gwneud sylfaen gret ar gyfer yr hyn hoffwn greu ar y dudalen sgleiniog yma.

Hoffwn hefyd arddangos eu talentau, felly os yw eich plant, wyrion, wyresau, nith, nai ayyb eisiau tynnu llun neu sgwennu am ein mascots Daffo’r Llew (bachgen bach) a/neu Dili’r Gwningen (merch fach), a fyddech cystal ag anfon eu gwaith arlunio, barddoniaeth, straeon – unrhywbeth sy’n ymwneud â’n ffrindiau bach blewog, mi fyddwn wrth ein boddau yn eu rhannu ar ein tudalen newydd. Os yw’r plant eisiau i ni rhoi eu henw a llun ohonynt wrth ymyl eu cread, bydd hynny’n iawn! Croeso iddynt fod yn y Gymraeg, Saesneg neu’n ddwy-ieithog, cyn belled bod y plantos bach yn hapus!

Y cyfan sydd angen i chi wneud yw sganio a’u hanfon atom [email protected] Os oes angen unrhyw wybodaeth pellach arnoch, anfonwch ebost, r’ym yn gyfeillgar iawn, wnawn ni’m cnou, ac r’ym o hyd yn hapus i helpu.

Diolch

Catrin

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

Add a comment